Wykształcenie

  • 2006-2009 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wydział: Lekarski II, kierunek: dietetyka,

  • 2011 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: „Kurs Żywienia i Wspomagania Diety w Treningu Sportowym i Rekreacyjnym”

  • 2008-2013 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział: Nauk Społecznych, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i choroby oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych,

  • 2012-2013 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii.

  • 2013-2017 – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie, całościowe, 4-letnie Szkolenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

  • 2018 -> Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wydział: Lekarski I, kierunek: neurobiologia (II stopień)